Fortsätt till huvudinnehållet

Hållbara Hedemora

”Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun.” Det är Hedemora kommuns vision.

Hedemoras visionsarbete kallas Hållbara Hedemora. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fokuserar på vad vi tillsammans ska sträva mot. För kommunen innebär det bland annat att vårt mål och budgetarbete fokuserar på de områden där vi bör och kan göra tydliga förbättringar. Målarbetet ska därmed vara en tydlig drivkraft till att ständigt bli bättre. 

Kommunens vision i sin helhet

  • Hedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i.
  • Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot framtiden.
  • I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig planering.

Hållbarhetsstrategi för tydliga mål

Kommunfullmäktige har antagit en Hållbarhetsstrategi för Hedemora kommun med prioriteringar för åren 2019–2022. Syftet med strategin är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utveckling.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-07