Fortsätt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyhet

Glassprovtagning sommaren 2024

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under sommaren 2024 utfört ett arbete medprovtagning av kul- och mjukglass, samt milkshake, hos majoriteten av glassförsäljarna iHedemora kommun. Proverna togs den 25 juni 2024 hos 13 verksamheter.Glassprovtagningen utförs som en service till kom...

Senast ändrad 2024-07-16
Nyhet

Intresserad av att bygga i Hedemora?

Just nu ligger en markanvisning för Rosendahl/Nibble ute. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder. Rosendahl är centrumnära och i området finns bland annat idrottsanläggningar, högstadie- och gymnasieskola, vårdcentral och folktandvård. Läs mer på hedemora.se/markanvisninga...

Senast ändrad 2024-07-03
Nyhet

Justitiekanslern (JK) har lagt ner förundersökningen om brott mot efterforskningsförbudet.

Justitiekanslern (JK) har lagt ner förundersökningen om brott mot efterforskningsförbudet.Hedemora kommun gjorde i oktober 2023 en polisanmälan gällande eventuellt brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Anmälan gjordes då det framkommit misst...

Senast ändrad 2024-07-01
Nyhet

Åtgärdsprogram för luftföroreningar PM10

Samråd 24 juni till 26 augusti. Ett åtgärdsprogram har tagits fram för samråd av kommunstyrelseförvaltningen. Samrådets syfte är att hämta in synpunkter från allmänheten, föreningar, organisationer, näringsliv och myndigheter.

Senast ändrad 2024-06-26
Nyhet

Sent skickade fakturor gällande äldreomsorg

Vi har förseningar i fakturorna gällande äldreomsorgen. Om du ännu inte fått någon faktura så är den skickad och kommer inom kort.

Senast ändrad 2024-06-25
Nyhet

Rastplatsen vid Grådö Skans stängd i sommar

Rastplatsen vid Grådö Skans är stängd under sommaren på grund av trafiksäkerhetsrisker vid av- och påfart till riksväg 70.

Senast ändrad 2024-06-25
Nyhet

Therese Gunnars ny förvaltningschef

Therese Gunnars har utsetts till ny förvaltningschef för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora kommun.

Senast ändrad 2024-06-20
Nyhet

Garpenbergs skola avvecklas till hösten

Bildningsnämnden har beslutat att avveckla Garpenbergs skola. De åtgärder som krävs för att fortsätta verksamheten är för stora.

Senast ändrad 2024-06-19
Nyhet

Pålningsarbeten vid Kallbadhuset

Från och med 17 juni kommer grundläggningsarbete i form av pålning att ske vid Kallbadhuset.

Senast ändrad 2024-06-17
Nyhet

Ekonomisk uppföljning för kommunens nämnder

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 4 juni gjordes en ekonomisk uppföljning för kommunens nämnder. Nämnderna har sedan tidigare gjort åtgärdsplaner för att hålla budget.

Senast ändrad 2024-06-17