Fortsätt till huvudinnehållet
Nyheter

Barn och utbildning

Nyhet

Centrala Elevhälsan ser alla barn

Alla barn och ungdomar i Hedemora kommun har rätt att må bra och få möjlighet att utvecklas. På Centrala Elevhälsan arbetar man med detta viktiga mål. Det är en engagerad personalgrupp som tar emot i lokalerna på Ämbetsgatan för att berätta om sitt arbete. – Varje elev ska få den ledning och sti...

Senast ändrad 2024-04-09
Nyhet

Vuxenelever från Uppsala erbjuds bergarbetarutbildning i Hedemora

Höstterminen 2024 planeras en start för bergarbetarutbildning med ett upplägg för vuxenstuderande från Region Uppsala. Utbildningen startas i samverkan mellan Utbildningscentrum Gruvorten, Hedemora Vuxenutbildning, Region Uppsala, Uppsala kommun, Byggföretagen, BYN och Movant.  – Jag ä...

Senast ändrad 2024-03-27
Nyhet

Ansökan om skolskjuts till läsår 2024/2025

Vid behov av skolskjuts påminner vi om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan ska ansöka om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Inga busskort kommer skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.  Ansökan för kommande läsår ska göras 4 mars – 24 mars för att vara säker på att b...

Senast ändrad 2024-03-01
Nyhet

Så jobbar förskolan med kommunens värdegrund

Hedemora kommuns värdegrund består av en KRAM (kundfokus, respekt, ansvar, mod) och ska ligga som grund för allt vårt arbete. Hur gör vi för att undvika att KRAM blir en ”tavla på en vägg”? Inom förskolan har man arbetat med värdegrunden några år. Här berättar rektorerna Camilla Norberg och Petra F...

Senast ändrad 2024-02-23
Nyhet

Plan för samhällsorientering i Hedemora kommun är klar  

Samhällsorienteringen är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare. Utbildningen är ett kommunalt uppdrag som definieras i förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt genom lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Enli...

Senast ändrad 2024-02-07
Nyhet

Dags att välja skola inför hösten 2024

Har du ett barn som är folkbokfört i Hedemora kommun och som ska börja i förskoleklass till hösten? I så fall är du välkommen att ansöka om en skolplacering för ditt barn i Skolvalet 2024. Skolvalet öppnar den 22 januari och håller öppet fram till onsdagen den 21 februari 12:00. Den 21 februa...

Senast ändrad 2024-01-22
Nyhet

Hedemora Vuxenutbildning och AME deltog i konferens om EU-projektet Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.  10:e och 11:e januari anordnades en tvådagarskonferens i...

Senast ändrad 2024-01-12
Nyhet

Nu tar vi nästa steg för ett ungdomens hus

Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 oktober att fortsätta planera för ett ungdomshus i Vasahallens källare. – Detta är ett viktigt steg för att etablera ett ungdomens hus i en lokal som ligger när både skola och idrottsanläggning, säger bildningsnämndens ordförande Agnet...

Senast ändrad 2023-10-31
Nyhet

Förlängda öppettider i förskola och fritidshem

Från och med januari 2024 förlänger Hedemora kommuns förskolor och fritidshem sina öppettider. Alla kommunala förskolor och fritidshem kommer då att vara öppna från klockan 06:00 till 18:30, måndag till fredag. Detta beslutade bildningsnämnden vid sammanträdet den 30 oktober. – Vi har lyss...

Senast ändrad 2023-10-31
Nyhet

Öppet hus på Martin Koch

Ska du välja gymnasium och undrar hur det är att gå på Martin Koch? På torsdag kväll klockan 18-20 är det öppet hus på gymnasiet. Även föräldrar och andra nyfikna är så klart välkomna!

Senast ändrad 2023-10-24