Fortsätt till huvudinnehållet
Barn som tar mat i skolbespisningen.

Dags att välja skola inför hösten 2024

Har du ett barn som är folkbokfört i Hedemora kommun och som ska börja i förskoleklass till hösten? I så fall är du välkommen att ansöka om en skolplacering för ditt barn i Skolvalet 2024.

Skolvalet öppnar den 22 januari och håller öppet fram till onsdagen den 21 februari 12:00.

Den 21 februari är sista ansökningsdag för att välja skola. Därefter handlägger vi de ansökningar som kommit in. Ansökningar som kommer in senare handläggs först efter de ansökningar som kommit in i tid.

Du som vill ansöka om skolplacering på någon av de kommunala skolorna gör det här.

Om du vill ansöka om en skolplacering på en friskola i Hedemora eller en skola i en annan kommun, behöver du kontakta den skolan.

Om skolplacering

Ditt barn har rätt till en skolplacering på en skola nära hemmet där barnet är folkbokfört, men det betyder inte nödvändigtvis att barnet kommer att få en skolplacering på den skola som ligger närmast hemmet.

Ansökningar om skolplacering på någon av Hedemora kommuns kommunala skolor handläggs utifrån kommunens regler för skolplacering. Läs mer om vad som gäller och hur urvalet går till i dokumentet Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola .

I Hedemora kommun finns det sju kommunala skolor med förskoleklass och tre fristående skolenheter. Mer information om skolorna kan du hitta här.

Om det inte inkommer en ansökan

Om det inte har kommit in en ansökan i Skolvalet, antar kommunen att barnets vårdnadshavare ansöker om en skolplacering i den skolenhet vars upptagningsområde som barnet tillhör. Detta gäller om Hedemora kommun inte har meddelats något annat.

Skolornas upptagningsområden hittar du här.

Skolskjuts

Ditt val av skola kan påverka ditt barns rätt till skolskjuts. Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-22