Fortsätt till huvudinnehållet
Nyheter

Gator och trafik

Nyhet

Information om bygget av kallbadhuset

Bygget av det nya Kallbadhuset har stannat upp och återupptas först om 2-3 veckor. Anledningen är dels att man inväntar pålar som är under tillverkning, men också en intern miss mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovsenheten hade begärt in komplette...

Senast ändrad 2024-05-20
Nyhet

Läcka på avloppsledning i Borganäsvägen

Avstängd vägsträcka är från Stationsgatan till Borganäsvägen 13. Vatten från läckan har runnit ner i Sveaparken i riktning mot scenen.  Arbetet med att byta ut avloppsledningen är påbörjat. Fastighetsägarna är underrättade. Arbetet med avloppsledningen förväntas pågå i cirka två veckor....

Senast ändrad 2024-04-03
Nyhet

Sandupptagningen påbörjas

Nu är det dags för sandupptagning på kommunens gator och vägar. På torsdag och fredag den här veckan (v.11) påbörjas en första grovsopning av Tviksta, Emaus, Åhagen och Svedjan. Vinterväghållning i Hedemora kommun...

Senast ändrad 2024-03-12
Nyhet

Fler åtgärder krävs längs Gussarvsgatan

Vi behöver minska mängden små partiklar (PM10) längs den hårt trafikerade Gussarvsgatan. En stor bidragande orsak till mängden partiklar är att många använder dubbdäck. Men att förbjuda dubbdäck är i dagsläget inte aktuellt. Trots tidigare insatser har riktvärdet för PM10 överstigits under 38 dy...

Senast ändrad 2024-03-01
Nyhet

Upptäck den framtida ängen vid Hedemora station!

Under de senaste veckorna har Hedemora kommun påbörjat ett spännande projekt vid tågstationen. Den förvuxna ridå av buskar som tidigare växte i slänten mellan parkeringen och perrongen har grävts bort och ersatts med mager ängsjord. Mot parkeringen har ängen avgränsats med en gärdesgård. I...

Senast ändrad 2023-11-01
Nyhet

Trygghetsvandring i Långshyttan 22 november

Den 22 november tittar vi närmare på platser som kan kännas otrygga i Långshyttan. Välkommen att följa med Hedemora kommun, Hedemorabostäder och kommunpolisen på en trygghetsvandring! Det här är årets fjärde och sista vandring. Boende, näringslivsidkare och andra berörda är inbjudna att följa me...

Senast ändrad 2023-10-30
Nyhet

Webbinarium: Elbilsladdning i flerbostadshus

Elbilen blir allt vanligare i Sverige men möjligheterna till att ladda skiljer sig åt kraftigt beroende på boendesituation. Majoriteten svenska elbilsägare bor i småhus, och det är komplicerat att få till laddmöjligheter i flerbostadshus. Under det här webbinariet får vi höra vilka problemen är...

Senast ändrad 2023-09-19
Nyhet

Vi förbättrar vägarna ner i Sveaparken

Nu jobbar vi med Sveaparkens nedfarter. Detta gör vi för att förebygga urspolning vid framtida skyfall samt att förbättra och fräscha upp tillträdesvägarna till parken. Vi är tacksamma för att avspärrningarna respekteras.

Senast ändrad 2023-09-07
Nyhet

Ny beläggning på Daglönargatan och Svedjegatan

Det pågår ett renoveringsarbete på Daglönargatan och Svedjegatan. Beläggningen har varit i dåligt skick och behöver bytas. Fräsning av den gamla asfalten har påbörjats, vatten och avloppsledningar ska bytas sedan läggs ny beläggning med asfalt.

Senast ändrad 2023-08-21
Nyhet

Arbete på Östra Järnvägsgatan

Det är för närvarande begränsad framkomlighet på Östra Järnvägsgatan. Men när allt är klart har vägen blivit säkrare för alla som använder den. Det kommer vara ny asfaltsbeläggning och för gång och cykeltrafikanter har det byggts en upphöjd gång- och cykelväg. Den blir mer tydligt särskiljd frå...

Senast ändrad 2023-08-21