Fortsätt till huvudinnehållet
Nyheter

Gator och trafik

Nyhet

Upptäck den framtida ängen vid Hedemora station!

Under de senaste veckorna har Hedemora kommun påbörjat ett spännande projekt vid tågstationen. Den förvuxna ridå av buskar som tidigare växte i slänten mellan parkeringen och perrongen har grävts bort och ersatts med mager ängsjord. Mot parkeringen har ängen avgränsats med en gärdesgård. I...

Senast ändrad 2023-11-01
Nyhet

Trygghetsvandring i Långshyttan 22 november

Den 22 november tittar vi närmare på platser som kan kännas otrygga i Långshyttan. Välkommen att följa med Hedemora kommun, Hedemorabostäder och kommunpolisen på en trygghetsvandring! Det här är årets fjärde och sista vandring. Boende, näringslivsidkare och andra berörda är inbjudna att följa me...

Senast ändrad 2023-10-30
Nyhet

Från 1 oktober gäller datumparkering

Datumparkeringen underlättar för snöröjning, halkbekämpning och gatusopning. Centrala Hedemora innefattas av datumparkering och gäller även på markerade parkeringsrutor. Datumparkering är ett parkeringsförbud som gäller alla dagar under perioden 1 oktober till 31 mars, mellan klockan 00.00-...

Senast ändrad 2023-10-02
Nyhet

Webbinarium: Elbilsladdning i flerbostadshus

Elbilen blir allt vanligare i Sverige men möjligheterna till att ladda skiljer sig åt kraftigt beroende på boendesituation. Majoriteten svenska elbilsägare bor i småhus, och det är komplicerat att få till laddmöjligheter i flerbostadshus. Under det här webbinariet får vi höra vilka problemen är...

Senast ändrad 2023-09-19
Nyhet

Vi förbättrar vägarna ner i Sveaparken

Nu jobbar vi med Sveaparkens nedfarter. Detta gör vi för att förebygga urspolning vid framtida skyfall samt att förbättra och fräscha upp tillträdesvägarna till parken. Vi är tacksamma för att avspärrningarna respekteras.

Senast ändrad 2023-09-07
Nyhet

Ny beläggning på Daglönargatan och Svedjegatan

Det pågår ett renoveringsarbete på Daglönargatan och Svedjegatan. Beläggningen har varit i dåligt skick och behöver bytas. Fräsning av den gamla asfalten har påbörjats, vatten och avloppsledningar ska bytas sedan läggs ny beläggning med asfalt.

Senast ändrad 2023-08-21
Nyhet

Arbete på Östra Järnvägsgatan

Det är för närvarande begränsad framkomlighet på Östra Järnvägsgatan. Men när allt är klart har vägen blivit säkrare för alla som använder den. Det kommer vara ny asfaltsbeläggning och för gång och cykeltrafikanter har det byggts en upphöjd gång- och cykelväg. Den blir mer tydligt särskiljd frå...

Senast ändrad 2023-08-21
Nyhet

Stora mängder regn

Det har den senaste tiden kommit stora mängder regn, ofta har det också varit på kort tid regnet fallit. Vid dessa tillfällen kan framkomligheten hindras på vägarna. Det har bland annat skett i vägtunneln, under järnvägen, på Brunnsjögatan. I måndags blev vattnet så högt i tunneln att bilar inte...

Senast ändrad 2023-08-17
Nyhet

Trygghetsvandring i centrala Hedemora 3 maj

Följ med och tyck till om hur vi kan göra få det tryggt där vi bor och är.

Senast ändrad 2023-11-02