Fortsätt till huvudinnehållet
Gussarvsgatan

Fler åtgärder krävs längs Gussarvsgatan

Vi behöver minska mängden små partiklar (PM10) längs den hårt trafikerade Gussarvsgatan. En stor bidragande orsak till mängden partiklar är att många använder dubbdäck. Men att förbjuda dubbdäck är i dagsläget inte aktuellt.

Trots tidigare insatser har riktvärdet för PM10 överstigits under 38 dygn under 2023. Det tillåtna antalet dygn som får överskridas är 35 enligt Miljökvalitetsnormen.

– Vi ser i dagsläget ett fortsatt behov av möjligheten att använda dubbdäck inom kommunens vägnät och kommer därför se över andra åtgärder innan vi tittar på dubbdäcksförbud, säger Therese Gunnars, tillförordnad chef för Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärder som vidtagits hittills är att lägga om asfalten, sanda med hårdare och större gruskorn samt att tillsätta vatten när gruset sopas upp på våren.

– Vi tittar på hur andra kommuner har jobbat med bland annat dammbindning och halkbekämpning, säger Therese Gunnars.

En åtgärdsplan ska lämnas till Naturvårdsverket för vidare rapport till EU senast 29 november i år.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-03-01