Fortsätt till huvudinnehållet
Nyheter

Gator och trafik

Nyhet

Arbete på Östra Järnvägsgatan

Det är för närvarande begränsad framkomlighet på Östra Järnvägsgatan. Men när allt är klart har vägen blivit säkrare för alla som använder den. Det kommer vara ny asfaltsbeläggning och för gång och cykeltrafikanter har det byggts en upphöjd gång- och cykelväg. Den blir mer tydligt särskiljd frå...

Senast ändrad 2023-08-21
Nyhet

Stora mängder regn

Det har den senaste tiden kommit stora mängder regn, ofta har det också varit på kort tid regnet fallit. Vid dessa tillfällen kan framkomligheten hindras på vägarna. Det har bland annat skett i vägtunneln, under järnvägen, på Brunnsjögatan. I måndags blev vattnet så högt i tunneln att bilar inte...

Senast ändrad 2023-08-17
Nyhet

Trygghetsvandring i centrala Hedemora 3 maj

Följ med och tyck till om hur vi kan göra få det tryggt där vi bor och är.

Senast ändrad 2023-11-02