Fortsätt till huvudinnehållet
En väg med skylt för vägarbete.

Arbete på Östra Järnvägsgatan

Det är för närvarande begränsad framkomlighet på Östra Järnvägsgatan. Men när allt är klart har vägen blivit säkrare för alla som använder den.

Det kommer vara ny asfaltsbeläggning och för gång och cykeltrafikanter har det byggts en upphöjd gång- och cykelväg. Den blir mer tydligt särskiljd från bilvägen än tidigare.

I samband med att vägarbetet har också avlopps- och vattenledningar bytts. Det här är ett arbete som kommer att pågå ett par veckor till. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-21