Fortsätt till huvudinnehållet
Markyta som är iordninggjord för sådd.

Upptäck den framtida ängen vid Hedemora station!

Under de senaste veckorna har Hedemora kommun påbörjat ett spännande projekt vid tågstationen.

Den förvuxna ridå av buskar som tidigare växte i slänten mellan parkeringen och perrongen har grävts bort och ersatts med mager ängsjord. Mot parkeringen har ängen avgränsats med en gärdesgård.

I vår kommer vi så in ängsfröblandning för att över tid skapa ett vackert blomstrande ängslandskap. Genom att placera ut större stenar, stockar, partier med sand och grupper av perenner får vi variation i ängen. De som väntar på tåget kan få veta mer via den informationsskylt som kommer att monteras vid ängen.

Vår tanke med detta projekt är att visa upp något vackert och uppseendeväckande för dem som passerar Hedemora med tåg. Ängen blir ett skyltfönster för Hedemora, där vi visar att vi värdesätter vår natur, säger Peter Sennblad, landskapsstrateg Hedemora kommun.

Ängar har en viktig roll i att främja biologisk mångfald, i synnerhet pollinerande insekter. Vi hoppas att detta projekt kan inspirera dig att anlägga din egen äng hemma, säger Peter.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-11-01