Fortsätt till huvudinnehållet

Information om bygget av kallbadhuset

Bygget av det nya Kallbadhuset har stannat upp och återupptas först om 2-3 veckor. Anledningen är dels att man inväntar pålar som är under tillverkning, men också en intern miss mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bygglovsenheten hade begärt in kompletterande dokumentation från bland andra konstruktören. Bygget startade utan att dessa inkommit.

”Vi har nu sett över våra rutiner så att detta inte ska ske i framtiden”, kommenterar Christian Fredin, chef Näringsliv- och Samhällsutvecklingsavdelningen och Besnik Kelmendi, Miljö och Byggchef.

De begärda dokumenten är nu inlämnade och bygget kan starta så fort pålarna har kommit. Under tiden återstår en del rivningsarbete.

Eftersom bygget startats utan formellt klartecken kommer Kommunstyrelseförvaltningen att få betala en byggsanktionsavgift till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sedan 2023 har Hedemora kommun rivningslov, bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-20