Fortsätt till huvudinnehållet
Förskolan Kristallen

Satsning på föräldrastöd till nyanlända

Vi är glada att meddela att Centrala Elevhälsan har fått medel för att utbilda gruppledare inom Föräldraskap i Sverige. Personal från Familjecentralen, SFI, elevhälsan, förskolan och socialtjänsten har fått möjlighet att utbilda sig till gruppledare.

På Kristallens förskola har fyra pedagoger genomgått utbildningen och den första omgången med utbildning för föräldrar har hållits. Föräldraskap i Sverige har erbjudits på dagtid för att ge föräldrar möjlighet att ha barnen kvar på förskolan medan de deltar i programmet. Planen är att föräldrar på andra kommunala förskolor ska få samma möjlighet under hösten/vintern 2024-2025.

Föräldraskap i Sverige förvaltas av BRIS och är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, samt kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Programmet behandlar hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur exempelvis förskola, skola och vård fungerar.

Läs mer om Föräldraskap i Sverige här: foraldraskapisverige.se

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-31