Fortsätt till huvudinnehållet
Mostafa Geha står lutad mot skrivbordet och håller planen för samhällsorientering i Hedemora kommun i handen.

Plan för samhällsorientering i Hedemora kommun är klar  

Samhällsorienteringen är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare. Utbildningen är ett kommunalt uppdrag som definieras i förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt genom lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Enligt förordningen ska kommunen ha en plan för samhällsorientering.

Innehållet i samhällsorienteringen utgår från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block, säger Mostafa Geha, rektor för Hedemora vuxenutbildning.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället. I Hedemora ska samhällsorienteringen kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

Det är Hedemora Vuxenutbildning som har det samordnande ansvaret i Hedemora kommun.

Det är ett fantastiskt uppdrag och vi ser fram emot att sjösätta arbetet med samhällsorienteringen och utveckla samverkan med olika aktörer som kommer att besöka kursen, säger Mostafa Geha.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-07