Fortsätt till huvudinnehållet
Petra Forsberg och Camilla Norberg

Så jobbar förskolan med kommunens värdegrund

Hedemora kommuns värdegrund består av en KRAM (kundfokus, respekt, ansvar, mod) och ska ligga som grund för allt vårt arbete. Hur gör vi för att undvika att KRAM blir en ”tavla på en vägg”? Inom förskolan har man arbetat med värdegrunden några år. Här berättar rektorerna Camilla Norberg och Petra Forsberg om hur de har gått till väga för att införliva ”kramen” i arbetet i förskolan.

När ”kramen”, som den kallas internt, var ny fick Camilla Norberg och Petra Forsberg delta i träffar med Värdeskaparna of Sweden där de fick med sig konkreta tankar, metoder och övningar att ta med sig tillbaka in i verksamheten.

– Det här föll oss i smaken. Alla behöver förstå sitt ansvar som medarbetare, säger Petra Forsberg.
– Hur hänger jag av mig det privata och hur gör jag tvärtom när jag går hem? När jag är på jobbet representerar jag Hedemora kommun. Man behöver hålla i sär person och profession.

Inom ramarna

Petra och Camilla lyfter fram vikten av att alla medarbetare känner till och förhåller sig till de ramar som finns för verksamheten. Ramverket består dels av värderingar (KRAM), men också styrdokument, ekonomi och lagstiftning. Kulturen på arbetsplatsen skapas av hur vi förhåller oss till ramverket.
– Det är inget som bara händer. Alla medarbetare måste hålla sig inom ramarna och följa värdegrunden, så att nyanställda ska förstå att så här gör vi här. Vi måste också ha metoder för att tala om för varandra hur vi gör när någon faller utanför ramen.

Camilla och Petra menar att ”kramen” har varit ett väldigt bra stöd när det gäller just ramarna. I definitionen av värdegrunden finns ett antal påståenden om hur bör tänka och agera som medarbetare och de är väldigt bra att kunna hänvisa till, tycker de.
– I stället för att säga ”jag tycker du kommer för sent varje morgon” så kan man ta fram kramen och visa vad som står där. Det är alltså inte jag, personligen, som tycker något, utan att det handlar om en gemensam överenskommelse.

– Självklart finns det utrymme för personliga känslor i det här, men alla behöver ändå tänka till. Är jag en medarbetare eller är jag en motarbetare?

Lägg energi på rätt saker

Petra lyfter också fram att när det gäller arbetsmiljön så är personalens inställning det som är enklast att förändra.
– Kulturen sitter inte i väggarna, utan i människorna som befinner sig innanför väggarna. Andra saker, som hur byggnaden ser ut, vilka barn och vårdnadshavare vi får till verksamheten eller hur mycket pengar vi har, det kan vi bara förhålla oss till. Men vi kan välja hur vi förhåller oss till det. Vad lägger vi energi på?

För att lyckas är det viktigt att man håller fokus och fortsätter prata om värdegrunden. Hur vet jag vilka av mina beteenden som påverkar andra? Hur vågar vi vara ärliga mot varandra? Tidigare har det kanske funnits ett synsätt på förskolorna att om det är dålig stämning på arbetsplatsen så är det chefens ansvar att fixa det. Så är det ingen som tänker längre, säger Petra Forsberg.
– Alla förstår att jag måste själv bidra med mitt. Sen måste man givetvis få bra förutsättningar och känna att man blir lyssnad på om man tycker att något inte fungerar.

Att välja tillstånd

På förskolorna har man övat mycket på tankesättet att ”välja tillstånd” när man går in till en barngrupp eller in i ett möte.
– Jag kan vara hur arg och irriterad som helst, men när jag kliver över tröskeln så måste jag välja ett tillstånd som är positivt. Det är inte barnens fel att jag har en dålig dag, säger Petra och lyfter också fram att det förstås inte alltid är så lätt.

– Vi har försökt hitta olika sätt att underlätta tankesättet. Till exempel kan man tänka att när jag tar på mig namnbrickan så tar jag också på mig min professionella roll och när den åker av så blir jag mitt vanliga jag igen.

Camilla Norberg visar en bild som lyfter fram att man har olika ”viljor” att förhålla sig till när man är på sitt arbete. Dels finns ”kommunviljan”, det vill säga verksamhetens uppdrag och de riktlinjer man har att följa. Dels finns ”kundviljan”, som i förskolans fall är barnens och vårdnadshavarnas. Och dels finns förstås den egna medarbetarens vilja. Det gäller att ha balans mellan dessa.

– När man sitter i ett samtal med en medarbetare kan man ha bilden som ett underlag och fördjupa diskussionen. Var hamnar det vi diskuterar, inom ramen för personviljan eller kommunviljan?

Enkäter och uppföljning

För att hålla värdegrundsarbetet aktuellt genomför förskolorna enkäter halvårsvis bland personalen. Dessa enkäter följs sedan upp ganska omgående. Alla medarbetare har också fått sätta upp personliga mål för vad de har att jobba med utifrån kramen.
– Mod brukar dyka upp där, säger Camilla. Att våga säga ifrån, att våga ta beslut, att våga prata på möten. Det har vi jobbat mycket med. Alla ska höras.

– Men mod kan också handla om att prata väl om sig själv, fyller Petra i. De flesta kan prata länge om sina dåliga sidor, men har jättesvårt att säga något man är bra på. Vi brukar ha övningar där alla får skryta en minut om sin egen förträfflighet. I början var det svårt, men nu går det lättare.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-23