Fortsätt till huvudinnehållet

170 deltog i föreläsning om hot och våld i arbetslivet

Intresset blev stort när omsorgsförvaltningen bjöd in bland annat kollegor från omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen till en heldagsutbildning om att möta hot och våld i jobbet.

Sara Pommer är enhetschef för kommunens Individ- och familjeomsorg. Hon tog initiativet till föreläsningen som en satsning för att utbilda personalen. Hennes medarbetare riskerar att utsättas för både hot och våld i sin vardag på jobbet, och under senaste året har hoten ökat.

Eftersom min personal och även andra kollegor inom bland annat socialtjänsten alltid riskerar att möta hotfulla personer i jobbet, så behöver vi få både bättre kunskap och verktyg för att bemöta dessa personer professionellt och mindre riskfyllt, säger Sara Pommer. Hot och risk för våld förekommer även i skolan, så därför bjöd jag in även personal därifrån.

Utgångspunkten för oss är att möta varje individ med respekt och förståelse. Klienter kan uppleva att de är i en utsatt situation och har känslor av ångest, säger Sara. Därför är det viktigt att prata om hur vi skapar ett lugnt och tryggt möte och därmed förebygga en situation ingen vill ha.

Bland de 170 deltagarna fanns förutom omsorgspersonal, rektorer, lärare, personal från elevhälsan, Hedemora vårdcentral, Hedemorabostäder och kommunens personalavdelning, samt Kvinnojouren.  

Föreläsaren var Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare som har utbildat om hot och våld i arbetslivet i många år.

Han är bra på att ta upp svåra ämnen på ett lite mer lättsamt sätt. Det handlar både om att förstå mer om olika personlighetstyper och beteenden, och hur man i sin yrkesroll kan bemöta dem utifrån dessa, säger Sara Pommer. Allt för att kunna vara förberedd och kunna motverka en hotfull eller allvarlig situation.

Under eftermiddagen handlade utbildningen om vilket ansvar arbetsgivaren har när personal blir utsatt för hot och våld.  

Andra utvecklingsinsatser på omsorgsförvaltningen

Senare i år kommer omsorgen även att anordna en föreläsning om hedersvåld för kommunens personal. Omsorgsnämnden har också antagit en ny riktlinje för handläggande av våld i nära relation.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-01