Fortsätt till huvudinnehållet
Hedemora vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten

Hedemora Vuxenutbildning och AME deltog i konferens om EU-projektet Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. 

10:e och 11:e januari anordnades en tvådagarskonferens i Karlstad med fokus på EU-projektet Yrkesväg. Hedemora Vuxenutbildning och AME deltog och gjorde verksamhetsbesök hos Yrkesväg i Karlstad. Konferensen bestod av seminarier om utvärderingsarbete, normkritik, hälsa och hälsofaktorer i befolkningen men också pass om medvetenhet, olikheter och social inlärning.

Det har varit två riktigt givande dagar med lärande, nätverkande och kunskapsutbyte, säger Mostafa Geha, rektor för Hedemora Vuxenutbildning.  

Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av EU via Asyl- migrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026. Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Det är häftigt att leda en verksamhet som är en del av projektet Yrkesväg. Det är otroligt viktigt med samverkan mellan Hedemora Vuxenutbildning, IFO och AME, säger Mostafa Geha.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-12