Fortsätt till huvudinnehållet

Psykisk funktionsvariation

En psykisk funktionsvariation kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet. Har du en psykisk funktionsvariation kan du söka stöd via kommunen. Stödet och insatserna du kan ansöka om utgår från Socialtjänstlagen. Du som har en psykisk funktionsvariation och inte arbetar eller studerar kan ha rätt till en sysselsättning via kommunen.  

Boendestöd är en insats som riktar sig till personer som har ett eget boende och innebär att en boendestödjare kommer hem till dig och hjälper dig i hemmet.

Boendestöd ges till kvinnor och män med psykisk funktionsvariation som bor i eget boende. Syftet med stödet är att du tillsammans med boendestödjare, utifrån dina egna förmågor och behov får hjälp och stöd till att klara av vardagliga sysslor. Hur ofta ni ses, vart ni ses och vad ni gör är helt beroende på ditt behov. Stödet kan innehålla hjälp med vardagliga göromål så som planering, stöttning vid handling, städning. Men även stöd och hjälp för att kunna delta i olika sociala aktiviteter. Boendestödet är avgiftsbelagt.

Du som har en psykisk funktionsvariation och ett omfattande behov av omvårdnad och trygghet kan beviljas en bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Du bor i en egen lägenhet som ligger tillsammans med andra lägenheter i ett hus eller i anslutning till boendet. Det finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra boenden och personal om du vill. Det finns tillgång till personal dygnet runt och de hjälper dig med det du inte klarar av själv samt ger stöd när du har behov av det. I kommunen har vi två boenden:

*Boendet Björkgården i Vikmanshyttan. Boendet har 6 lägenheter och gemensamma utrymmen.

*Boendet Tallgatan i Vikmanshyttan. Boendet har 7 platser och har lägenheter på Tallgatan men också på andra adresser i närområdet.

Du som har en psykisk funktionsvariation och är i behov av stöd från en annan vuxen person kan ansöka om en kontaktperson. Syftet med kontaktpersonen kan vara att bättre orka med sin tillvaro, bryta social isolering/social fobi, komma igång med en aktivitet/intresse eller få vägledning och stöd i vardagen. 

Du som har behov av stöd att ta dig till olika sociala aktiviteter eller att uträtta ärenden kan ansöka om ledsagarservice. Det är en person som följer med dig till och från de aktiviteter du vill delta i eller ärenden du behöver uträtta.

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar din omvårdnad från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för dina anhöriga att få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet.

Din ansökan utreds och biståndshandläggaren ger dig ett beslut om vilket stöd eller hjälp du är berättigad till. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag kl 8.00-9.30 och nås via kommunens växel på telefonnummer 0225-340 00. Ansökningsblankett om insatser enligt SoL

Länk personligt ombud

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-12-19