Fortsätt till huvudinnehållet
Mostafa Geha, Niklas Nordahl, Ewa Waller-Kaustinen och Victor Eriksson i Vasaköket framför kökets utrsustning.

Utbildning till måltidsbiträde och storkökskock startas i vår

I maj startas en ny utbildning, av Hedemora Vuxenutbildning, till måltidsbiträde och storkökskock.  

Vi startar en utbildning men också ett långsiktigt arbete för att klara av personalförsörjningen till våra kök, säger Niclas Nordahl, avdelningschef Bildningsförvaltningen.

Det finns ett ökande behov av utbildad personal till köken. Kraven på personalen ökar. Dels ska eleverna ha en varierad kost för att klar hela skoldagen. Men det är också en ökning av elever med behov av anpassad kost. Nu startas en utbildning för att kunna tillgodose dessa behov.

Utbildningen kommer vara uppdelad i två block. Ett block för att läsa till måltidsbiträde och ett block för att bli storkökskock. De är vardera uppdelade på 30 veckor. Det ger en möjlighet till individuell anpassning av utbildningen. Det ger också en möjlighet för personalen till vidareutbildning. De som idag jobbar som måltidsbiträde kan gå utbildningen till storkökskock.

Utbildningen är till stor del praktisk, ungefär 75-80 procent är förlagd till kommunens kök. Studenterna kommer cirkulera runt på de olika köken, både tillagningskök och varmhållningskök. Det ger en bra insyn i arbetet och en förståelse för hela processen. I kommunen finns det kök på förskolor och skolor, de varierar i storlek med tanke på skolornas storlek. Det största köket är Vasaköket, där lagas maten till eleverna på Vasaskolan, Martin Koch-gymnasiet, äldreboenden och till varmhållningsköken.

På varje arbetsplats där studenterna kommer vara finns utbildade handledare. De ansvarar för eleverna och är en viktig del i deras utbildning.

Det har varit ett stort intresse hos personalen att vara handledare. De ser behovet av personal och framförallt de med rätt kompetens. De är inte lätt att hitta, nu kan det till och med vara svårt att hitta vikarier, säger Ewa Waller Kaustinen, enhetschef kostenheten.

Vi har valt att starta en egen utbildning. Det finns utbildningar att köpa in från andra aktörer men vi ser en större möjlighet att anpassa utbildningen till våra behov på det här sättet, säger Mostafa Geha, rektor Hedemora vuxenutbildning.

Första utbildningstillfället kommer att starta i maj. Håll koll på vuxenutbildningens sidor om du är intresserad av att söka utbildningen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-02-14