Barn & Utbildning

På dessa sidor finner du information om våra förskolor och skolor och om den politiska styrningen av Bildningsförvaltningen.

lärare hjälper elever i klassrum

 Från förskola till vuxenutbildning i Hedemora kommun


 

Elevhälsan tillsammans med skolan har i uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling

Kommunens avtal med Protector gällande olycksfallsförsäkring som gäller hela dygnet, även olycksfall som inträffar på fritiden.

Rutiner för klagomål inom Bildningsförvaltningen

Trygghetsplaner för våra förskolor, skolor och fritidshem för att förebygga, förhindra och skyndsamt utreda kränkande behandling av barn och elever

Sida uppdaterad 2022-08-08

 E-post: bildningsnamnden@hedemora.se

Förvaltningschef
Bildningsförvaltningen
Skolchef 
Förskola, gymnasium och vuxenutbildning

John Steen
0225-342 02
john.steen@hedemora.se

Bitr. förvaltningschef
Grundskola F-9 och bildningskontoret

Anette Rönnberg
0225-341 96
anette.ronnberg@hedemora.se

Avdelningschef
Kultur/fritid, kostenhet och bibliotek

Niklas Nordahl
0225-342 86
niklas.nordahl@hedemora.se