Fortsätt till huvudinnehållet

Varför tar kommunen fram en vindbruksplan?

Vindkraftverk kan ge en stor lokal påverkan och är en viktig fråga för många av kommunens invånare. Vindbruksplanen gör kommunen bättre förberedd och ger kommunens politiker ett bra underlag för att kunna ta mer välinformerade beslut om eventuell vindkraftsutbyggnad.

Varför har kommunen pekat ut så många områden?

Alla områden ska ses över efter samrådet och inkomna synpunkter kommer ligga till grund för vilka områden som blir kvar. Vi vill hitta de områden som är mest lämpade för vindkraft och därför har vi pekat ut alla områden som inte sorterades bort i den första översiktliga analysen för att få in så mycket synpunkter som möjligt.

Börjar det byggas vindkraftverk i utpekade områden när vindbruksplanen är antagen?

Nej! Vindbruksplanen pekar endast ut möjliga områden. Företag som vill bygga i ett område behöver göra en ansökan och hålla ett samråd för just den vindkraftsparken. Kommunen har fortsatt rätt att använda sitt veto gällande vindkraftsetableringar för områden utpekade i vindbruksplanen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-17