Fortsätt till huvudinnehållet
Barn äter glass ur skålar.

Glassprovtagning sommaren 2023

Årets provtagning av kul- och mjukglass, samt milkshake i Hedemora har gjorts. Det har skett genom oanmälda besök vid glassförsäljarna under sommaren 2023 av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det blev totalt tio objekt att besöka. Proverna togs den 13 juni 2023.

Syfte

Syftet med arbetet var att kontrollera hygienen vid glassförsäljarna, genom provtagning av kul- och mjukglass, samt milkshake i Hedemora kommun.

Resultat

Proverna uttogs vid tio objekt, varav sex stycken sålde kulglass, sex stycken sålde mjukglass och två objekt sålde milkshake. Glassförsäljarna kunde sälja både kul- och mjukglass, mjukglass och milkshake, en av glasstyperna eller alla glasstyper.

Det totala antalet glassprover blev 14 stycken. Antalet glass/milkshakesprover med bedömningen ”tillfredsställande” blev 13 stycken och ”otillfredsställande” blev ett prov (Tabell 1).

Glassprovtagning 2023 (tabell 1)

VerksamhetsnamnKulglassprovMjukglassprovMilkshakeprov
Café WahlmanTillfredsställande  
Circle K Tillfredsställande 
Dalaros VägkrogTillfredsställandeTillfredsställandeTillfredsställande
ICA Supermarket HedemoraTillfredsställande  
Lappens GrillTillfredsställandeTillfredsställande 
McDonald’s TillfredsställandeTillfredsställande
OKQ8 Tillfredsställande 
Stjärnsundskiosken Tillfredsställande 
Sött & SurtTillfredsställande  
TempoOtillfredsställande  
Tabell 1. Resultat för glassprovtagning år 2023.

Resultatet för tidigare års provtagning visade att för år 2022 var det totala antalet glassprover 15 stycken. Antalet glass/milkshakesprover med bedömningen ”tillfredsställande” var 12 stycken och ”otillfredsställande” var tre stycken (Tabell 2). För år 2021 var det totala antalet glassprover 16 stycken. Antalet glassprover med bedömningen ”tillfredsställande” var 14 stycken och ”godtagbart” var två stycken (Tabell 3).

Glassprovtagning 2022 (tabell 2)

VerksamhetsnamnKulglassprovMjukglassprovMilkshakeprov
Blå LagunenTillfredsställande  
Café WahlmanTillfredsställande  
Circle K Tillfredsställande 
Dalaros VägkrogTillfredsställande  
ICA Supermarket HedemoraTillfredsställande  
Lappens GrillTillfredsställandeTillfredsställande 
Långsta gatukökOtillfredsställande  
McDonald’s TillfredsställandeTillfredsställande
OKQ8 Tillfredsställande 
Stjärnsundskiosken Tillfredsställande 
Sweet BistroOtillfredsställande  
Sött & Surt Otillfredsställande 
TempoTillfredsställande  
Tabell 2. Resultat för glassprovtagning år 2022.

Glassprovtagning 2021 (tabell 3)

VerksamhetsnamnKulglassprovMjukglassprovMilkshakeprov
Café WahlmanTillfredsställandeTillfredsställande 
Circle K Tillfredsställande 
Dalaros VägkrogGodtagbart  
GammelgårdenTillfredsställande  
Hemköp Tillfredsställande 
Lappens GrillTillfredsställandeTillfredsställande 
Långsta gatukökTillfredsställande  
McDonald’s TillfredsställandeTillfredsställande
OkQ8 Tillfredsställande 
Smedby Handel Tillfredsställande 
Stjärnsundskiosken Tillfredsställande 
Sweet BistroGodtagbart  
TempoTillfredsställande  
Tabell 3. Resultat för glassprovtagning år 2021.

Diskussion

Resultatet för år 2023 visar att 13 glassprover fick bedömningen ”tillfredställande”, vilket betyder att glassen har en god kvalitet. Det var ett glassprov som fick bedömningen ”otillfredsställande”, vilket berodde på att antalet Enterobacteriaceae var högt. Enterobacteriaceae är en stor grupp bakterier som indikerar på brister i hanteringen. Den kallas för en allmän hygienindikator som indikerar brister i hygien, förvaring eller temperaturer i hanteringen av glassen, men utan att innebära en direkt hälsorisk.

Med anmärkningen ”otillfredsställande” får verksamheten fortsätta sin glassförsäljning. Inga omprov togs, utan den berörda verksamhetsinnehavaren får visa i sitt egenkontrollprogram att åtgärder har vidtagits och att glassen är av god hygienisk kvalitet.

Slutsats

Årets glassprovtagning visar att av 14 glassprover fick 13 stycken bedömningen ”tillfredsställande” och ett prov fick bedömningen ”otillfredsställande”. Provtagningen från år 2022 visade att av 15 glassprover fick 12 stycken bedömningen ”tillfredställande” och tre fick bedömningen ”otillfredsställande”. Provtagningen från år 2021 visade att av 16 glassprover fick 14 stycken bedömningen ”tillfredställande” och två fick bedömningen ”godtagbart”.

I en jämförelse med provtagningarna från år 2022 och 2021 har hygienen i glasshanteringen under 2023 förändrats till det bättre. Det skiljer sig åt med vilka verksamheter som säljer glass och/eller har olika glasstyper från år till år.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-27