Fortsätt till huvudinnehållet
Hedemora kommunvapen

Carina Björk lämnar rollen som förvaltningschef

Carina Björk lämnar rollen som förvaltningschef i omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun med omedelbar verkan.

Under måndagen den 16 oktober kom det till kommunledningens kännedom att Carina Björk i sin roll som förvaltningschef fört en mailväxling som bedöms som både olämplig och allvarlig.

När kommunledningen nåddes av denna information valde man att agera omedelbart, vilket resulterade i det beslut som nu har tagits. Beslutet var enhälligt.

– Ett ömsesidigt förtroende är ett måste i vår verksamhet och en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete som förvaltningschef. När våra politiker inte längre har det förtroendet för Carina, är det nödvändigt att våra vägar skiljs, säger kommundirektör Angela Faleij.

– Att leda omsorgsförvaltningen är ett av de svåraste uppdragen vi har i kommunen och det har varit turbulent under en tid och brister har uppmärksammats. Vi kommer nu att genomlysa hela omsorgsförvaltningen för att säkerställa att vi utför våra uppdrag och hanterar våra skattemedel på bästa möjliga sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs.

– Tyvärr har det framkommit saker som gör att jag inte längre har förtroende för vår förvaltningschef Carina Björk, säger omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström.

– Vi behöver snarast inleda förhandling med berört fackförbund. Närmast efter det behöver vi tillsammans se över hur vi ska lösa den uppkomna situationen och diskutera vem som ska leda förvaltningen den närmaste tiden, avslutar Mångs.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-10-18