Fortsätt till huvudinnehållet
Hedemora kommuns logotyp

Ekonomisk uppföljning för kommunens nämnder

Vid Kommunstyrelsens sammanträde, 2024-06-04, gjordes en ekonomisk uppföljning för kommunens nämnder. Nämnderna har sedan tidigare gjort åtgärdsplaner för att hålla budget. Åtgärderna följer prognosen för året.

Kommunens budget för 2024 har ett prognosticerat underskott som kommer balanseras upp av pengar som sedan tidigare lagts i resultatutjämningsreserven (RUR).   

Det är en ekonomiskt utmanande tid vi befinner oss i. Men tack vare RUR där Hedemora kommun lagt undan pengar så har vi möjlighet att balansera årets prognostiserade budgetunderskott. Det gör att vi kan undvika personalneddragningar av våra oumbärliga medarbetare. Vilket vi troligen blivit tvungna till annars, säger Lennart Mångs (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vad är resultatutjämningsreserven?
Från och med 2013 finns det i kommunal­lagen en möjlighet för kommuner att lägga delar av ett positivt resultat i en resultat­utjämnings­reserv (RUR). Det kan sedan användas för att balans­era ett underskott. Hedemora har tidigare lagt delar av ett budgetöverskott i reserven för att kunna nyttja vid ett underskott.

Lennart Mångs (M) kommunstyrelsens ordförande

Anna-Maria Stenberg (S) kommunalråd

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-06-05