Fortsätt till huvudinnehållet
En person går på en promenad och skjuter en rullstol framförs sig. I rullstolen sitter en ungdom.

Förslag om upphandling av annan utförare av personlig assistans

I kommunens budget för 2024 finns förslaget om upphandling av annan utförare av personlig assistans.

Hedemora likt många andra av Sveriges kommuner står inför ekonomiska utmaningar och behöver ständigt se över kostnader inom alla verksamhetsområden.

I dagsläget är det cirka 40 personer i Hedemora kommun som är beviljade personlig assistans. Av dessa är det sju som får sin assistans via Hedemora kommun. Övriga har assistans via privata företag eller ekonomiska föreningar.

Vad händer med förslaget?

Budgeten för 2024 antogs av kommunfullmäktige 19 december. Det innebär att omsorgsförvaltningen ska påbörja en utredning av förslaget om personlig assistans. Utredningen, tillsammans med konsekvensbeskrivning, ska sedan presenteras för omsorgsnämnden som tar beslut i frågan.

Personliga assistenter som har en tillsvidareanställning i Hedemora kommun kommer att erbjudas annat arbete inom vård- och omsorg i första hand om det här förslaget blir aktuellt.

– Vi vet att det här ett förslag som berör både brukare och personal. Det har i dagsläget
inte påbörjats en utredning av förslaget men det ska göras inom kort och information kommer att ges löpande, säger Anna Frisk, tf förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-01-03