Fortsätt till huvudinnehållet
Människor på innergård

Hälsa på lika villkor

Med start den 13 februari skickas den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i Dalarna.

Undersökningen görs för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Enkäten ställer frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Har du fått enkäten? Dina svar är viktiga!

De hjälper vår kommun och Region Dalarna att planera våra verksamheter efter befolkningens behov.

Nationella folkhälsoenkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten i samarbete med SCB och Sveriges regioner.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-02-14