Fortsätt till huvudinnehållet
Flygfoto över Hedemora

Hedemora får pengar för brottsförebyggande insatser

Brottsförebyggande rådet, Brå, har beviljat Hedemora kommun 663 000 kronor för att genomföra brottsförebyggande insatser på lokal nivå. – Hedemora ska vara en trygg kommun att bo i. Medlen som BRÅ beviljat ger oss möjlighet att stärka det brottsförebyggande arbetet på flera nivåer, säger Märta Brandts, brottförebyggande samordnare.

Pengarna om 663 000 kronor kommer användas till kunskapshöjande insatser inom olika områden. Det är dels kunskap om våld samt utbildning för förskolans personal att se tecken på att ett barn är utsatt för våld. Medel har också beviljats till utbildning för personal i socialtjänsten, föreläsningar för skolelever om trygghet samt arbete med krogar mot knark.

Kommunen har under hösten och vintern kartlagt brottsligheten i kommunen och tagit fram en lägesbild, enligt den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Med lägesbilden och kommunens politiska mål som utgångspunkter ska vi fokusera på upplevd trygghet, narkotikabrottslighet och våldsproblematik.

– Medlen från Brå kommer ge oss en bra start i fortsatt arbete och vi är både glada och tacksamma för att BRÅ uppmuntrar fortsatt arbete genom extra finansiering under 2024, säger Märta Brandts.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-04-19