Fortsätt till huvudinnehållet

Medborgarundersökning om Hedemoras simhall

Vad vill kommuninvånarna ha i sin simhall, när de får önska? Vi genomför under 2023 en undersökning där vi vänder oss till utvalda målgrupper som på olika sätt är berörda av kommunens sim- och sportanläggning.

Simhallsprojektet i korthet

Hedemora kommun utreder bland annat förutsättningarna för att renovera simhallen i Vasahallen på nuvarande plats eller om en ny simhall ska byggas, och vad befintliga lokaler i så fall kan användas till.

Den nuvarande anläggningen Vasahallen byggdes för cirka 50 år sedan. Den har problem med bland annat återkommande läckage från bassängen och utredning pågår för att klarlägga vilka åtgärder som behövs på kort sikt.

När utredningar är klara fattar kommunpolitikerna beslut om inriktning och nästa steg i projektet.

Annorlunda blir det, oavsett inriktning

Oavsett om Hedemora kommun beslutar att simhallen ska rustas och ligga där den gör idag, eller någon annanstans, så kommer det att finnas utrymme för att utveckla sim- och sportanläggningen.

Kommunen genomför under våren 2023 en medborgarundersökning för att ta reda på vad kommuninvånarna skulle vilja ha och har behov av i sin sim- och sportanläggning. Fokus ligger på utvecklingen av simhallsdelen och omklädning.   

Lyssna på grupper och få del av flera perspektiv

I undersökningen vill kommunen få möjlighet att lyssna in olika perspektiv från målgrupper som är berörda av hur sim- och sportanläggningen är utformad och vilket innehåll den har. Syftet med det är att skapa delaktighet i frågan och målet är att så många som möjligt använder anläggningen och är nöjda.

En del är också att få förslag på hur anläggningen kan utvecklas med fler och nya användningsområden.

Fokusgrupperna bjuds in till kommunen

Målgruppen är indelad i fokusgrupperna: Barn och unga, Föräldrar, Föreningar, Näringsliv, Tillgänglighet och inkludering, Fritidspersonal och Allmänhet.

Under maj och juni bjuder vi in deltagare för en fokusgrupp i taget. Vi presenterar simhallsprojektet och undersökningen, diskuterar frågan utifrån gruppens perspektiv och tar del av deltagarnas åsikter och idéer via en enkät som de fyller i på plats digitalt.

Enkäten är uppbyggd både med förifyllda alternativa svar och öppna fritextfält, säger Kristofer Abrahamsson som är projektledare för simhallsprojektet på Hedemora kommun.

Resultaten från respektive fokusgrupp sammanställs, samt sammantaget alla grupper, och blir ett underlag för politiska beslut framöver.

Delta och tyck till i medborgarundersökningen

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-04-28