Fortsätt till huvudinnehållet
Händer ramar in digitalt hus över gräsfält

Nya avgifter för plan och bygglov, kartor och mätning

Från 1 januari gäller nya taxor för den som ansöker om bygglov eller köper plan, kart- eller mättjänster från Hedemora kommun. Det blir också lättare att se vad avgiften blir.

Ärenden och tjänster som får nya avgifter är plan och bygglov, strandskyddsdispens, samt kommunens kart- och mätningsverksamhet.

Lättare att veta vad det kostar

De nya avgifterna är till skillnad från tidigare taxemodell, baserade på hur lång tid respektive ärende i genomsnitt tar, vilket gör att det blir lättare att utläsa vad avgiften kommer att bli för de flesta tjänster.

Att avgiften är baserad på den beräknade handläggningstiden innebär även att avgiften för vissa typer av ärenden eller tjänster blir högre, medan den för andra blir lägre, säger Besnik Kelmendi som är miljö- och byggchef på Hedemora kommun.

Till exempel kommer ärenden som innehåller små ytor generellt att bli något dyrare än tidigare, och ärenden med de allra största ytorna kommer att få en lägre avgift jämfört med nuvarande taxa.

Det beror på att även en liten eller enkel åtgärd kräver mycket handläggningstid.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-01-10