Fortsätt till huvudinnehållet
Två par simglasögon

Sommarens simundervisning flyttar in i Vasahallen

I sommar kommer den primära delen av all simundervisning i kommunen att hållas inomhus, i Vasahallen. Samtliga grupper kommer att göra platsbesök på en utebadplats för att få in säkerhetstänk kring bad utomhus i undervisningen.

Det övergripande målet med simskolan är att förbättra simkunnigheten och öka kunskapen kring vattensäkerhet bland barn i kommunen. Att hålla all simundervisning inomhus ger oss de bästa förutsättningarna att uppnå detta.

Fördelarna som vi ser är att simundervisning i Vasahallen

  • ger bättre kvalitet på undervisningen
  • leder till ökad simkunnighet i kommunen
  • är inte väderberoende
  • ger säkrare undervisning
  • ger de bästa förutsättningarna för nybörjare att lära sig simma.

Under sommaren 2023 tvingades vi flytta in och ställa in stora delar av simskolan. De flesta barn hade möjlighet att följa med när simskolan flyttades in. Samtidigt vet vi att ett stort antal barn inte har möjlighet att ta sig från centrala Hedemora för att delta på simskolan som varit förlagd ute vid sjöarna.

Simskolan i Vasahallen blir snabbt full och vi har önskemål och vi ser att resurserna används bättre genom att förlägga simskolan inomhus för att fler barn ska kunna delta i simundervisningen.

Tidigare år har externa simlärare anlitats särskilt för sommarsimskolan, men genom att hålla all simundervisning i Vasahallen kan vi använda våra egna kompetenta simlärare och säkerställa undervisningens kvalitet.

En annan fördel med att placera simskolan i Vasahallen är att vi kommer kunna ha Vasahallen öppet hela sommaren. Det i sin tur gör att fler barn kommer kunna öva simning på ett säkrare sätt. Och om vi får en sommar med sämre väder ges fortfarande en badmöjlighet till våra invånare.

Vi testar denna modell i år och kommer att utvärdera resultatet.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-20