Fortsätt till huvudinnehållet

Tobaksfria dagen 31 maj

Varje år den 31 maj anordnar Världshälsoorganisationen WHO World No Tobacco Day för att uppmärksamma och förebygga tobak- och nikotinbruk. Det är en dag som ska inspirera till ett liv utan tobak och nikotin.

Alla människor har rätt att vistas i en miljö fri från tobaksrök. Tobakslagen, som trädde i kraft 2019, har som syfte att skydda den här rättigheten, både inomhus och utomhus. Det innebär att alla former av rökning är förbjudna på platser som lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, tågstationer, vid entréer och idrottsanläggningar. Även offentliga inomhusmiljöer som skolor, affärer, restauranger och hotell omfattas av förbudet.

Det här skapar en miljö där både barn och vuxna kan vistas överallt utan att störas av rök.

En tobaksfri arbetsmiljö i Hedemora kommun

I Hedemora kommun gäller tobaksförbud i kommunens lokaler enligt en riktlinje som kommunfullmäktige antog 2021. Tobaksriktlinjen ansluter till kommunens alkohol- och drogpolicy och gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda under arbetstid. 

Vill du sluta röka eller snusa?

Ta tillfället i akt att uppmärksamma den tobaksfria dagen genom att välja hälsa och ett liv utan rökning. Om du överväger att sluta röka eller snusa finns det också hjälp att få.


 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-31