Kontakt E-tjänster och blanketter Language
Vanliga frågor

Skola

Ni gör en ansökan via vår e-tjänst: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan.

Hedemora kommun skickar ett brev till dig med beslutet om skolplacering för ditt barn. I brevet finns information om hur du gör för att överklaga, till vem du ska skicka överklagan och inom vilken tid du måste skicka in din överklagan.

Läs mer här om att överklaga beslut

Ja. Då ansöker du om skolplacering för ditt barn i den kommun som skolan ligger i.

Om du vill ansöka om en skolplacering för ditt barn på en fristående skola, kontaktar du den skolan direkt.

Varje skola berättar hur man ansöker om plats på just den skolan.

Vid sjukskrivning har barnet rätt att vistas i förskola eller fritidshem.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn.