Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Skola

Ni gör en ansökan via vår e-tjänst: Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan.

Ja. Då ansöker du om skolplacering för ditt barn i den kommun som skolan ligger i.

Om du vill ansöka om en skolplacering för ditt barn på en fristående skola, kontaktar du den skolan direkt.

Varje skola berättar hur man ansöker om plats på just den skolan.

Vid sjukskrivning har barnet rätt att behålla sin plats på förskolan eller fritidshemmet.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn under din sjukskrivning.

 

Kommunen kommer i så fall att ge barnet en plats på en skola nära hemmet.

Observera att en skola nära hemmet inte nödvändigtvis innebär skolan närmast hemmet.