Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Kartor och mätning

Nej, vissa byggnader är undantagna från detta krav, ett exempel på sådana byggnader är ekonomibyggnader för jordbruk.

I Hedemora används Referenssystem Plan: Sweref 99 15 45 och Höjd: RH 2000