Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Förskoleklass

Skolvalet är en period då vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass till hösten kan ansöka om skolplacering på någon av Hedemoras kommunala skolor. Alla ansökningar som inkommer under perioden handläggs samtidigt efter att ansökan till skolvalet har stängt.

När alla ansökningar har handlagts skickas ett beslut ut till alla vårdnadshavare. Där står det vilken skola barnet har fått placering på.

Nej, men ansökan måste sändas och signeras av barnets samtliga vårdnadshavare innan skolvalet stänger.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett skolval för ditt barn i skolvalet, antar kommunen att du vill att ditt barn ska gå i den skola som ligger i ert upptagningsområde.

Skolornas upptagningsområden

 

Det går inte att tacka nej till en skolplacering i skolvalet, men beslutet om skolplacering är inte bindande.

Om ditt barn får en skolplacering som ni inte planerar att utnyttja, kontakta då skolans rektor.

Om ni ångrar er medan skolvalsperioden fortfarande håller på, går ni in på e-tjänsten Skolplacering i förskoleklass eller grundskola – ansökan och gör en ny ansökan.

Den gamla ansökan kommer sedan att tas bort.