Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Lotteri

Ni betalar 300 kronor i registreringsavgift för hela 5-årsperioden. Vi fakturerar er när vi tagit emot er anmälan.

Ansökan om registreringslotteri sker via vår e-tjänst: 

Lotteri – Ansökan – Hedemora kommun

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

 • Information om föreningen
 • Information om styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare)
 • Information om  vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare
 • Lotterikontrollant*
 • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

*En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

Ideella föreningar som uppfyller nedanstående fyra krav.

Ni ska:

 • enligt era stadgar ha som huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriva verksamhet som huvudsakligen tillgodoser ett sådant ändamål
 • inte vägra någon medlem inträde
 • vara i behov av lotteriinkomster för er verksamhet

Ni som ideell förening behöver inte registrera ert lotteri om ni uppfyller följande krav (enligt spellagen 3 kap. 5 §):

 • Om lotteriet bara är ett inslag i en annan tillställning/sammankomst.
 • Om lotteriförsäljningen är begränsat till det område där tillställ­ningen/samman­komster sker.
 • Om högsta insats är 12 kronor.
 • Om högsta vinstvärde är 7 933 kronor.

Med annan tillställning/sammankomst menas exempelvis julskyltning, marknader, tips­promenader och syföreningsauktioner.

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Om utgången av arrangemanget däremot avgörs utifrån någons prestation, exempelvis en bedömning eller ett förslag, räknas det som tävling snarare än lotteri.

Ett lotteri är en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Lotteri är:

 1. lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.
 2. marknads- och tivolinöjen.
 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs-spel och liknande spel.

Egentligt lotteri är:
ett sådant lotteri som anges i ovanstående punkt 1 och 2, med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Bingospel är ett lotteri:

 1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka.
 2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan.
 3. och där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

Automatspel är:

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut en vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
 4. skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

Lotterier och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.