Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Förskola

Vid sjukskrivning har barnet rätt att behålla sin plats på förskolan eller fritidshemmet.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn under din sjukskrivning.

 

Ja. Du säger upp platsen via vår e-tjänst Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift som du också hittar under E-tjänster och blanketter.

Uppsägningstiden är 30 dagar.

Om du inte behöver platsen till ditt barn behöver du säga upp den. Uppsägningstiden är 30 dagar.

Tänk på att säga upp din plats när ditt barn slutar i förskolan för att börja i förskoleklass.

Du säger upp platsen via vår e-tjänst Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift som du också hittar under E-tjänster och blanketter.

 

Vill du byta förskola, ansöker du till den andra förskolan via e-tjänsten Förskola – Ansökan, uppsägning, platserbjudande, inkomstuppgift