Fortsätt till huvudinnehållet
En 100 kr sedel med fördelning på hur mycket som går till olika verksamheter i Hedemora kommun

Allmänhetens frågestund

I samband med att kommunfullmäktige ska ta beslut om kommunens budget för kommande år så har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.

Frågan ska vara sådan till sin karaktär att den kan besvaras utan större utredning och vara en kommunal angelägenhet för kommunen. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande som redovisas i budget eller årsredovisning. Inte heller individärenden eller ärenden som rör kommunens myndighetsutövning i enskilda ärenden kan bli föremål för frågestunden.

Frågan uppläses av frågeställaren personligen vid kommunfullmäktiges sammanträde. Någon rätt att lägga förslag eller att få sin mening antecknad i protokollet finns inte för frågeställaren.

En fråga från allmänheten ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Frågan skickas till Hedemora kommun, Allmänhetens frågestund, Kommunfullmäktige, Box 201, 776 28 Hedemora. Frågan kan också mailas till kommunstyrelsens officiella mailadress, kommunstyrelsen@hedemora.se. Skriv Allmänhetens frågestund i ämnesraden.
Frågor ska vara inskickade senast kl 15.00 på fredag 8 december.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-12-07