Fortsätt till huvudinnehållet
Ett barn simmar under vattnet.

Därför flyttar sommarens simskola inomhus

Som vi tidigare informerat om så kommer all simundervisning i sommar att bedrivas i Vasahallen. Vi kommer alltså inte längre att erbjuda simskola utomhus vid badplatser. Det finns flera anledningar till detta: 

1.     Minskat deltagande vid badplatserna: Deltagandet i simskolan vid våra badplatser har minskat de senaste åren. 

2.     Effektiv resursanvändning: Att bedriva simskola vid badplatser är personalkrävande. Det tar också tid för personalen att transportera sig badplatserna. Genom att lägga all undervisning i Vasahallen använder vi våra resurser mer effektivt. 

3.     Väderoberoende: När undervisningen hålls inomhus kan vi garantera att lektionerna genomförs som planerat, oberoende av väderförhållanden och temperatur. 

4.     Bättre undervisning: I tempererat vatten (cirka 30 grader) kan vi ge en mer kvalitativ undervisning, vilket är särskilt viktigt för att lära ut simteknik och vattenvana. Det är till exempel problematiskt för barn att lära sig ryggsim och att flyta i kallare vatten då det kräver att man kan slappna av. 

5.     Ökad tillgänglighet: Ett stort antal barn i centrala Hedemora har inte möjlighet att ta sig ut till badplatserna för att delta i simundervisning där. Eftersom de flesta barn som deltar i simskola vid badplatserna anländer med bil, borde de också ha möjlighet att ta sig in till Vasahallen. 

6.     Säkrare miljö: Simning i en kontrollerad bassängmiljö är säkrare och gör att personalen kan fokusera mer på att lära barnen simma än att hålla uppsyn. 

7.     Möjlighet att hålla Vasahallen öppen: Genom att hålla all simundervisning i Vasahallen, och därmed koncentrera all personal där, så ger det oss möjlighet att hålla Vasahallen öppen under sommaren. Detta ger barnen en möjlighet att träna simning i en trygg miljö med föräldrar även utanför undervisningen. Att Vasahallen är öppen skapar också en möjlighet till aktiviteter för barnfamiljer i kommunen om det blir en dålig sommar. 

8.     Nya aktiviteter med ungdomsstödjarna: Vi har stor förståelse för att simskolan har varit en social aktivitet och en uppskattad tradition vid våra badplatser. Aktiviteter för barn och unga kommer dock inte att saknas i andra kommundelar under sommaren. Ungdomsstödjarna driver Fun Camp på flera platser, och även Ung i Hedemora har olika aktiviteter runt om i kommunen. 

9.     Fokus på nybörjare: Många barn som anmäls till simskolan vid badplatserna kan redan simma och deltar år efter år. Det gör det svårare att nå de icke simkunniga. Genom att flytta undervisningen inomhus kan vi lägga mer fokus på de barn som behöver lära sig simma från grunden. 

10.  Prioritera kommunens barn: Simskolan utomhus har haft många deltagare från andra kommuner. Vår första prioritet är barnen som bor i Hedemora kommun. Det är där vi ska lägga våra resurser. 

11.  Säkerhet och förebyggande av drunkningstillbud: Att simundervisningen är säker är av yttersta vikt. Det är betydligt säkrare för oss att bedriva simningen i simhall än vid badsjöar. Under de senaste åren har det varit flera fall i Sverige där det skett drunkningar även under lektioner och fritidsaktiviteter med personal närvarande. Detta villa vi till varje pris undvika. När solen skiner och många besöker badplatsen blir det snabbt en rörig miljö som är svår att överblicka, vilket gör det svårare för vår personal att garantera säkerheten. Det kommer också hårdare direktiv kring detta vilket gör att allt färre kommuner väljer att bedriva undervisning eller aktiviteter vid sjöar. 

12.  Viktiga delar av utesimskolan: Det finns viktiga moment i en simskola som måste bedrivas utomhus, så som badvett, båtvett, isvett och allmän kunskap om badsäkerhet. Dessa delar kommer vi även fortsättningsvis att genomföra vid badplatser, en gång per period vid årets sommarsimskola. De praktiska momenten för att lära sig simma bedrivs med fördel i simbassäng. 

Fler anmälda i år än tidigare

Det är vårt ansvar att ge så många barn som möjligt i kommunen chansen att lära sig simma. Redan nu ser vi ett stort intresse för årets simskola. När anmälan öppnade kom det in 80 anmälningar till Vasahallen inom de första 60 minuterna. Totalt, efter fem dagar, har vi nu cirka 137 anmälda vilket är fler anmälda barn än under tidigare år. 

Efter årets simskola kommer vi att utvärdera resultaten för att kunna förbättra undervisningen ytterligare. 

Vi tackar för er förståelse och stöd i detta viktiga steg för att förbättra simundervisningen i vår kommun. 

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2024-05-20