Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

De vindkraftverk som byggs ovanför Stjärnsund, varför är inte deras område utpekat i vindbruksplanen?

Området där Eolus vind AB etablerar vindkraft med planerad driftstart under hösten 2023 togs beslut om innan arbetet med vindbruksplanen påbörjades.