Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Kommer alla utpekade områden i vindbruksplanen bebyggas med vindkraftverk?

Alla utpekade områden i planen ska inte bebyggas med vindkraft.

Samrådsversionen är ett förslag på områden som är lämpliga för etablering av vindkraft utifrån genomförd multikriterieanalys. Vindbruksplanen ska verka som ett underlag till kommunen när ställning tas vid förfrågningar om vindkraftsetablering.