Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Vad menas med syskonförtur?

Syskonförtur betyder att det redan finns ett syskon med minst en gemensam vårdnadshavare på den aktuella förskolan vid prövandet av din ansökan.

Syskonförturen kräver också att syskonet kommer att ha sin plats kvar på förskolan när barnet du ansöker för ska börja.