Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Varför är det fler utpekade möjliga områden för vindkraft i norra delen av kommunen än i södra?

Att fler områden pekats ut i norra delen av kommunen beror på att färre konflikter med andra intressen har hittats där än i den södra delen.

Möjliga områden har framställts med hjälp av en multikriterieanalys där områden av olika anledningar tagits bort på grund av kolliderande intressen. Faktorer som påverkar är bland annat närhet till bebyggelse, kulturmiljö och strandskydd. Se fullständig lista på vilka intressen som påverkat analysen på sida 12 i vindbruksplanen .

Finns det övriga konflikter som inte tagits med i analysen vill kommunen gärna få kännedom om dessa.