Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Varför finns ett område med inom Husbyringen när det står att Husbyringen ska tas särskild hänsyn till?

Ett avstånd på 500 meter från vardera sida om Husbyringen ska gälla när det kommer till vindkraftsetableringar. Avståndet beror främst på att inte kulturvärden ska påverkas negativt. Området som finns utpekat inom Husbyringen (H.N.5) ligger cirka 800m innanför leden och uppfyller därmed kraven ställda i analysen. Här är det viktigt att få in allmänhetens synpunkter.