Fortsätt till huvudinnehållet
Trasig lyktstolpe

Hedemora kommun ska kartlägga otrygga platser

1 juli väntas en ny lag börja gälla som ger kommuner ett uttalat ansvar att arbeta brottsförebyggande. I Hedemora samarbetar kommunen och Polisen för minskad brottslighet. Under året ska vi kartlägga platser som invånarna upplever som otrygga, som en särskild satsning.   

Under året planerar Hedemora kommun, Hedemorabostäder och Polisen att genomföra fyra trygghetsvandringar tillsammans runtom i kommunen. Målet är att inventera platser och områden där det behövs någon form av åtgärder för att platsen ska upplevas mer trygg och säker för den som rör sig där. 

Till trygghetsvandringar bjuder kommunen in de som på olika sätt är berörda eller har intresse av att öka förutsättningarna för eller bibehålla tryggheten i området.

Det viktigaste med vandringen är att vi får höra hur närboende, näringsidkare, föreningar och andra berörda upplever den miljö man vistas i, säger Märta Brandts, som är kommunens brottsförebyggande samordnare.

En annan aspekt är att parter som träffas får ett forum för att diskutera platsen, utbyta tankar om behov av förändringar, samt komma med förslag, säger Märta Brandts.

Boende och verksamma i området, samt andra berörda kan lämna sina synpunkter och idéer vidare till kommunen och Polisen även efter avslutad vandring.

Trygghetsvandring i Vikmanshyttan

Första trygghetsvandringen är i centrala Vikmanshyttan 15 mars. Deltagare samlas vid Vikmanshyttans skola klockan 18.00.

Kommande vandringar under året

  • Hedemora centrum 3 maj
  • Tema gång- och cykelstråk i Hedemora 27 september
  • Långshyttan 22 november

    Blev du hjälpt av informationen på sidan?
    Dela denna sidan
    Senast uppdaterad: 2023-02-28