Fortsätt till huvudinnehållet
Kommunvägledare i Hedemora kommuns servicecenter.

Nu öppnar servicecenter!

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Hedemora kommun. På måndag den 7 november blir det enklare. Då öppnar servicecenter och blir kontaktvägen in till Hedemora kommun för alla frågor. Det blir en väg in.

En väg in betyder att de enda kontaktuppgifter du behöver är ett telefonnummer, en mailadress eller en besöksadress. Du får alltid en första kontakt med servicecenter under öppettider. Där startas din kontakt med kommunen och i många fall kommer den också att avslutas där. Du får de flesta svar av Kommunvägledarna, som jobbar i servicecenter, eller genom servicecenter som tar frågan vidare till rätt kontakt. 

Har det inte alltid varit så?

Alla har fått svar men det nya med servicecenter är att det blir smidigare för dig. Det är ett nytt och effektivare arbetssätt och kommunvägledarna är specialister på kunddialog och informationssökning.  

Det innebär att du i många fall endast behöver prata med kommunvägledarna, de besvarar de övergripande och vanligt förekommande frågorna. Därför kommer många får svar vid första kontakten. Det underlättar också för de med mer komplexa frågor. Kommunens anställda kan fokusera mer på sina specialistområden och ta hand om de frågor som skickas vidare från servicecenter.  

Servicecenter kommer göra din kontakt med Hedemora kommun snabbare, enklare och mer positiv.  

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-04