Fortsätt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyhet

Arbete på Östra Järnvägsgatan

Det är för närvarande begränsad framkomlighet på Östra Järnvägsgatan. Men när allt är klart har vägen blivit säkrare för alla som använder den. Det kommer vara ny asfaltsbeläggning och för gång och cykeltrafikanter har det byggts en upphöjd gång- och cykelväg. Den blir mer tydligt särskiljd frå...

Senast ändrad 2023-08-21
Nyhet

Stora mängder regn

Det har den senaste tiden kommit stora mängder regn, ofta har det också varit på kort tid regnet fallit. Vid dessa tillfällen kan framkomligheten hindras på vägarna. Det har bland annat skett i vägtunneln, under järnvägen, på Brunnsjögatan. I måndags blev vattnet så högt i tunneln att bilar inte...

Senast ändrad 2023-08-17
Nyhet

Hedemora tvåa i rankingen ”Bästa att leva” av dalakommunerna

Falun toppar listan och strax efter hamnar Hedemora. Tidningen Fokus gör årligen en kommunranking om vilken kommun som är bäst att leva i. I rankingen jämförs Sveriges kommuner inom nio delområden som tillsammans ger en bred bild av hur livsförutsättningarna ser ut i olika delar av landet. De de...

Senast ändrad 2023-07-04
Nyhet

Var kan jag se ferieorkestern spela?

Sommar, sommarlov, sommarjobb och ferieorkestern. Som traditionen varit de senast åren finns ferieorkestern även denna sommar. Ungdomar med sommarjobbet att spela musik runt om i Hedemora. De spelar på äldreboende och förskolor men också på offentliga platser där du har möjligheten att komma och ly...

Senast ändrad 2023-07-13
Nyhet

Glassprovtagning sommaren 2024

Årets provtagning av kul- och mjukglass, samt milkshake i Hedemora har gjorts. Det har skett genom oanmälda besök vid glassförsäljarna under sommaren 2024 av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det blev totalt 13 objekt att besöka. Proverna togs den 25 juni 2024. Glassprovtagningen utfö...

Senast ändrad 2024-07-16
Nyhet

Samråd om vindbruksplan för Hedemora kommun

Lämna dina eventuella synpunkter på planen senast 17 september.

Senast ändrad 2023-06-19
Nyhet

Bevattningsförbud i sommar

Hedemora Energi informerar om bevattningsförbud i kommunen.

Senast ändrad 2023-06-15
Nyhet

Hedemora kommun har startat Projekt Randbarkning

Randbarkning är en metod för att producera rötbeständigt virke.

Senast ändrad 2023-06-16
Nyhet

Varför sparar kommunen när vi hade ett överskott 2022?

Kommunen får huvuddelen av sina pengar genom att innevånarna betalar skatt. Även olika statsbidrag ingår i kommunernas intäkter, stadsbidragen är ofta riktade till ett utpekat område som kommunen inte kan besluta om. Kommunens pengar ska i första hand gå till skola, omsorg och en fungerande inf...

Senast ändrad 2023-06-13
Nyhet

Förändring i ledningen på miljö- och samhällsbyggnad

Kommunens säkerhetsskyddschef blir tf förvaltningschef.

Senast ändrad 2023-06-09