Fortsätt till huvudinnehållet

Sämst företagsklimat i Dalarna, näringslivschefen kommenterar

Hedemora kommun hamnade på sista plats, när det gäller det sammanfattande betyget, av Dalarnas 15 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av hur företagsklimatet ser ut och upplevs i Sverige.

Det är ett resultat jag som näringslivschef inte blir speciellt glad över att se. Vi har jobbat hårt inom flera områden av det som undersökningen mäter, men behöver jobba mer. Jag kan ändå med sanning säga att vi är på rätt väg och inom flera områden har vi gjort viktiga framsteg, säger Christian Fredin näringslivschef i Hedemora kommun.

I Hedemora finns ungefär 1800 företag registrerade, vilket är många i en kommun med cirka 15 000 invånare. Av dessa var 200 företag kvalificerade till undersökningen baserat på sin årliga omsättning på 300 000 kronor. Det var 93 som deltog. 

Områden med sämre resultat än förra året

De områden där Hedemora visar sämre resultat är: 

  • företagens upplevelser av service och bemötande,
  • allmänhetens attityder till företagande,
  • inom upphandling,
  • skolans kontakt med det lokala näringslivet och
  • tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.

Något som också sticker ut i undersökningen är Brottslighet och ökad trygghet, som företagen tycker kommunen ska arbeta mer med. Här kan du kika på en sammanställning över vad företagen i Hedemora har svarat Sammanställning Hedemora.

Kommunen har arbetat inom alla områden under 2022, men vissa av dessa som företagen fått svara på frågor om värderas sedan inte in, eller ger lägre poäng, i den totala rankningen.

Eftersom områden är olika viktade blir det totala värdet lägre, även om vi har förbättrat mycket, säger Christian Fredin. Det finns områden där Hedemora ligger högre än sverigesnittet. Men som sagt, det syns inte tyvärr. Några exempel är ”Hur lätt är det att komma i kontakt med en handläggare”, samt ”Vägledning vid frågor om tillsyn, tillståndsgivning och kontroll”.


Många områden att jobba vidare med

Under senaste året har dialogen mellan företagen och kommunen blivit bättre som ett resultat av ett genomtänkt, strategiskt arbete. Ökad förståelse för företagande hos tjänstepersoner är ett annat område som kommunen jobbat med hårt under 2022, bland annat utifrån näringslivsstrategin som blev klar 2022. Inom det området har kommunen legat långt under snittet under senaste 20-årsperioden, men ligger nu på sverigesnittet.

Trots det tråkiga resultatet som undersökningen som helhet visar är det flera delar jag är nöjd med som syns när man tittar djupare in i statistiken. Där ser jag att vi jobbat med rätt saker, till exempel attityden och dialogen mellan företagande och kommunens tjänstepersoner samt politiker. Det vi har fokuserat på att jobba med har vi blivit bättre på och det är kul att se, säger Christian.

Men vi har fortfarande många områden att förbättra innan företagsklimatet upplevs så som vi vill att det ska, med många nöjda företagare i Hedemora. Bland annat så behöver vi arbeta med brott och otrygghet, service och bemötande och attityder till företagande hos både tjänstemän och politiker. Även om attityden nu upplevs som bättre, så behöver vi fortsätta arbeta med dessa frågor.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-06-16