Fortsätt till huvudinnehållet
Ungdomsstödjare och socialarbetare

Vi finns här för kommunens unga!

De spelar pingis med våra barn på raster och fritid. De är en trygghet för dem som behöver fler vuxna att vända sig till och de fångar upp när något inte ser ut att stå rätt till. De är kommunens nya ungdomsstödjare och socialarbetare.

Hedemora kommun satsar nu mer resurser på att skapa bättre förutsättningar för unga genom ökad trygghet och aktiv fritid. Både omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen har nya medarbetare som aktivt jobbar nära unga ute i ”fält”, men i lite olika roller och syften.

Ungdomsstödjarna

Ungdomsstödjarna maj 2023
Från vänster: Ungdomsstödjarna Peter Nilsson, Beatrice Myrzell, Elin Henningsson (arbetar till mitten av juni), Maria Saukkonen och Juan Irarrazabal Lobos.

Juan, Peter, Bea, Elin och Mia jobbar som ungdomsstödjare på Hedemora kommun. De finns där barn och unga mellan 10 och 20 år finns och rör sig – i skolan, på sociala medier, på fritidsgården och offentliga fysiska platser.

I sommar arrangerar ungdomsstödjarna årets Fun Camp tillsammans med kommunens sommarjobbande ungdomar. Fun Camp ordnar aktiviteter för barn och ungdomar till exempel lek och spel, på olika platser i Hedemora kommun.

Skapar trygghet, coachar och aktiverar

Deras roll är att bidra till att ge kommunens unga ett tryggare liv och en meningsfull fritid, att stötta och coacha och vara en vuxen att kunna prata med.

Ungdomsstödjarna finns också där för att upptäcka, kunna fånga upp och vägleda unga som är i riskzonen för att utveckla någon form av social problematik, hamna i utanförskap eller använda någon form av droger. 

Kopplar vidare när det behövs

Om det ser ut att finnas ett behov av mer hjälp och stöd för ett barn eller en ungdom är ungdomsstödjarens roll att koppla in annan ansvarig verksamhet. Då finns till exempel socialarbetarna som också jobbar nära de unga. Ungdomsstödjarna är också skyldiga att göra orosanmälningar till socialtjänsten om något ser ut att inte stå rätt till.

Det finns samtidigt en reglerad tystnadsplikt gentemot skolan som innebär att ungdomsstödjarna behöver få godkännande från vårdnadshavare om att få lämna information till just skolan om en ungdom som kommit till dem och kanske berättat något.  

Samverkar med föräldrar och andra som möter unga

Tillsammans med andra vuxna personer och föreningar som jobbar med barn och ungdomar fungerar ungdomsstödjarna som ett skyddsnät. Samverkan sker bland annat med skolornas rektorer, elevhälsoteam och klasslärare, elevhälsan, socialarbetarna, socialtjänst, öppenvård och polis, beroende på hur en situation ser ut och vilket stöd ett barn behöver.

Även föräldrar kan ta kontakt med ungdomsstödjarna för att få vägledning till exempel i sitt föräldraskap. Det kan till exempel handla om att få kontaktvägar för vidare stöttning och hjälp när det behövs.

Kommunens första ungdomsstödjare började sina tjänster i kommunen hösten 2022, sedan har det fyllts på och nu är samtliga fem på plats och anställda vid bildningsförvaltningen. De har sin arbetsplats på annexet bakom rådhuset, när de inte är ute bland våra barn.

Du når ungdomsstödjarna enklast via sociala medier genom att skriva ett meddelande på sociala medier. De svarar så fort de har möjlighet.

Följ gärna ungdomsstödjarnas verksamhet via Instagram-kontot Ung i Hedemora

Barn, ungdomar och vårdnadshavare kan nå ungdomsstödjarna på telefon: 0225-343 33. De svarar på telefon när de inte är upptagna med aktiviteter och med ungdomarna.

 

Socialarbetarna

Socialarbetarna maj 2023
Från vänster: Socialarbetarna Hadi Shams och Jens Hellberg.

Hadi Shams och Jens Hellberg är socialpedagoger och är sedan 1 april i år anställda vid omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet. I juni flyttar deras arbetsplatser in i lokaler intill Gnistan på Åsgatan. Tills dess delar du kontor med ungdomsstödjarna i annexet.

Jens och Hadis främsta uppgift är att ”fälta”, vilket betyder att de rör sig på platser och i miljöer, vid evenemang där de unga är. De träffar unga i skolan och bygger förtroende och tillit gentemot elever för att de ska våga prata om det som kan vara svårt eller om något dåligt har hänt som de kan behöva hjälp med.

Har en uppsökande roll i sitt arbete

Det finns ett nära och viktigt samarbete med ungdomsstödjarna. Men till skillnad från ungdomsstödjarna, som har en ”upptäckande” roll, har socialarbetarna en ”uppsökande” roll när det gäller att se och fånga upp problem.

Socialarbetarna jobbar även på uppdrag från kommunens socialtjänst med riktade insatser vid behov. De kan till exempel ha egna samtal med ungdomar och jobba med missbrukande ungdomar. Deras arbete kan därmed bli mer behandlande. Samverkan med Polisen är också en viktig del i socialarbetarens arbete.

Jobbar under sekretess

En annan betydelsefull skillnad från ungdomsstödjarens arbete är att socialarbetaren jobbar under sekretess. En ungdomsstödjare kan därmed delge socialarbetaren information om ett barn eller en ungdom, men en socialarbetare kan inte lämna ut information åt andra hållet om det råder sekretess i ärendet. Det är för att skydda den som det gäller. Socialarbetaren har också alltid skyldighet att göra orosanmälningar till socialtjänsten.

Vill du få kontakt med kommunens socialarbetare?

Telefon: 0225-340 00
E-post: kommun@hedemora.se

Öppenvården Gnistan riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver stöd med att lösa olika svårigheter. Kontakten med Gnistan behöver inte gå via socialtjänsten eller journalföras.

Stödet utgår ifrån den egna förmågan till förändring genom olika stöd och insatser utifrån behov. Öppenvården arbetar på uppdrag av socialsekreterare, för barn och ungdomar mellan 0–20 år, deras familj och nätverk med råd och stöd.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-05-15