Fortsätt till huvudinnehållet

Klimatneutral uppvärmning och el

Vad gör Hedemora kommun för att bidra till mindre negativ klimatpåverkan?

Hedemora kommun är i sina verksamheter och kommunägda fastigheter klimatneutrala genom fossilfri uppvärmning och elanvändning. Kommunen erbjuder även fossilfria alternativ till Hedemoras kommuninvånare.

Kommunen är del i Allmännyttans klimatinitiativ som jobbar för en fossilfri allmännytta senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent från basåret 2007.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-09-29