Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Får jag tvätta bilen på min tomt?

Nej, du får inte tvätta bilen på din tomt.

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan förgifta och skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen.

Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel och tensider som kan vara giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. När bilen tvättas hamnar olja och tungmetaller från den smutsiga bilen i tvättvattnet. Olja och tungmetaller är giftiga och skadliga för miljön

När man tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget. Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur.

Lösningsmedel i avfettningsmedel, tensider i schampon, olja och tungmetaller (bly, kadmium, krom m.fl.)från bilen är exempel på sådana ämnen.

I dagvattensystemet leds vattnet direkt ut i vår dricksvattentäkt och det är därför oerhört viktigt att tänka på hur vi gör när vi tvättar våra bilar. Biltvätt bör inte heller ske nära en dricksvattentäkt, t ex en grävd brunn, då riskerar man också att vattnet förorenas.