Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Grannen har inte skottat sin trottoar, hur gör jag?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin del av trottoaren som gränsar mot den egna fastigheten fri från snö, fastighetsägaren skall även halkbekämpa sin del av trottoaren.