Fortsätt till huvudinnehållet

Hur gör jag för att ansöka om registrering av lotteri?

Ansökan om registreringslotteri sker via vår e-tjänst: 

Lotteri – Ansökan – Hedemora kommun

Uppgifter och handlingar som kommer att efterfrågas i ansökan:

  • Information om föreningen
  • Information om styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare)
  • Information om  vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare
  • Lotterikontrollant*
  • Bilagor (Protokoll med föreningens beslut om att ansöka om registrering, verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning)

*En lotterikontrollant utses av kommunen (18 kap. 10 §). Kommunen fastställer även dennes arvode som sedan betalas av föreningen. Föreningen får ge förslag på kontrollant. Kontrollanten behöver inte vara medlem i föreningen. Om kontrollanten är medlem får han/hon inte ha styrelse- eller kassörsuppdrag. Kontrollanten ska vara över 18 år. Kommunen granskar föreslagen kontrollant och måste bevilja denna innan kontrollanten kan antas.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-28